Овај курс је предвиђен за ученике одељења 7-3 и 7-4.

Наставница Јелена Ђорић постављаће онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика и књижевности.