Овај курс је предвиђен за ученике одељења 8-3 и 8-4.

Наставница Јелена Ђорић постављаће онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика.