Овај курс је предвиђен за ученике одељења 8-3.

Наставница Јелена Ђорић ће постављати онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика.