Овај курс је предвиђен за ученике одељења 6-3 и 6-4.

Наставница Јелена Ђорић ће постављати онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика.