Овај курс је предвиђен за ученике одељења 5-1.

Наставница Јелена Ђорић ће постављати онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика и књижевности.