Kategorije kurseva


Dostupni kursevi

Ovaj kurs je predviđen za učenike petog razreda.

Nastavnica Ivana Novaković će postavljati online resurse potrebne za uspešno savladavanje gradiva iz Informatike i računarstva.


Ovaj kurs je predviđen za učenike šestog razreda.

Nastavnica Ivana Novaković će postavljati online resurse potrebne za uspešno savladavanje gradiva iz Informatike i računarstva.


Ovaj kurs je predviđen za učenike sedmog razreda.

Nastavnica Ivana Novaković će postavljati online resurse potrebne za uspešno savladavanje gradiva iz Informatike i računarstva.


Ovaj kurs je predviđen za učenike osmog razreda.

Nastavnica Ivana Novaković će postavljati online resurse potrebne za uspešno savladavanje gradiva iz Informatike i računarstva.


Овај курс је предвиђен за ученике одељења 5-3.

Наставница Јелена Ђорић постављаће онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика и књижевности.

Овај курс је предвиђен за ученике одељења 6-3.

Наставница Јелена Ђорић ће постављати онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика.Овај курс је предвиђен за ученике одељења 7-3 и 7-4.

Наставница Јелена Ђорић постављаће онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика и књижевности.


Овај курс је предвиђен за ученике одељења 8-3 и 8-4.

Наставница Јелена Ђорић постављаће онлајн ресурсе потребне за успешно савладавање градива из српског језика.


Ово је наша виртуелна учионица.  Све што је потребно за учење наћи ћете овде. Желим вам успешно учење. Ваша наставница Драга.Ово је наша виртуелна учионица. Све потрбно за учење наћи ћете овде. Желим вам успешно учење. Ваша наставница Драга.

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за учење наћи ћете овде. Желим вам успешно учење. Ваша наставница Драга.

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за учење наћи ћете овде. Желим вам успешно учење. Ваша наставница Драга.

Филмови, знаменитости, занимљивости, игрице, квизови...

Брига о природи и очување природе

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за рад наћи ћете овде. Желим вам успешно учење и рад. Ваша наставница Драга.

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за рад наћи ћете овде. Желим вам успешно учење и рад. Ваша наставница Драга.

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за рад наћи ћете овде. Желим вам успешно учење и рад. Ваша наставница Драга.

Ово је наша виртуелна учионица. Све што је потребно за учење  наћи ћете овде. Желим вам успешно учење и рад.  Ваша наставница Драга.

Овде је место где ће психолог постављати садржаје за ученике, наставнике и родитеље  ради  информисања, едукације и саветодавног рада. Садржаји ће се односити на све области рада психолога.

Ученици, наставници и родитељи могу писати коментаре, своја искуства у вези теме и постављати питања психологу. 

Образовно-васпитни рад  у отежаним условима  је изазов за све. Будимо ту једно за друге.

Визуелно споразумевање
Nemački jezik za 5. razred osnovne škole

Nemački jezik za 6. razred osnovne škole

Nemački jezik za 7. razred osnovne škole

Nemački jezik za 8. razred osnovne škole

Na ovom mestu možete naći sve što je potrebno za učenike.